Mattekojan 2A, Elevbok
Prova

Mattekojan 2A, Elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Mattekojan är ett basläromedel i matematik, med tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Innehållet har utformats utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning. 

Som stöd i undervisningen får eleverna följa en berättelse som på ett härligt sätt skapar engagemang i klassen. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken!

Mattekojan har utvecklats tillsammans med erfarna författare, 40 lärare och 700 elever som säkerställt rätt nivå, rätt progression och ett bra undervisningsflöde. 

Mattekojan 2A, elevbok bearbetar taluppfattning i vartannat kapitel. I mellankapitlen behandlas kursplanens återstående områden, ett i taget. Förståelsen för matematiska tankar och begrepp byggs upp och används.

Klassen följer grodan Gugge, humlan Sum-Sum samt deras vänner vid vattnet. Kapitlen startar med en sagobild. Sagans karaktärer återses i samtalsrutor och uppgifter. Härligt engagemang skapas och eleverna får sammanhang i sin undervisning. 

Varje kapitel behandlar tre mål. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Extrauppgifter hittar du i Träna med Gugge som repeterar målen och i Utmana Sum-Sum finns uppgifter som fördjupar förståelsen.

Lärarhandledningen ger tydligt stöd i hur du förenklar eller utmanar, vad du bör observera och vanliga missuppfattningar, så att du kan anpassa undervisningen till alla dina elever. Där finns också lättarbetade aktiviteter för elevernas lärande med flera sinnen. 

Mattekojan 2A innehåller: 
-    positionssystemet 0-200
-    huvudräkning addition och subtraktion med ental, tiotal och tiotalsövergång
-    längd
-    klockan, fem-, tio, femton - över och i
-    subtraktion som skillnad
-    hundrarutan
-    mönster och talföljder
-    öppna utsagor
-    enkla ekvationer
-    uppställning addition, utan och med växling

Mattekojan i korthet:
•    Fokus på taluppfattning 
•    Sagotema ger lust och nyfikenhet
•    Enkelt att anpassa för alla elever 
•    Utprovat av 40 lärare och 700 elever
 

  • Artikelnr: 51105833
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2022
Mattekojan – matematik för 1-3

Kika in i Mattekojan!

Mattekojan är en ny serie för årskurs 1–3, som har fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken!

Mer om serien