Prima matematik 1 Extrabok 2:a uppl
Prova

Prima matematik 1 Extrabok 2:a uppl

Av Ywon Paulsén
Bok
Privatkund? Läs mer här

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3 som är målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.

I Extrabok 1 möter eleverna uppgifter liknande dem i Grundbok 1A och Grundbok 1B. Innehållet i extraboken betonar, precis som grundböckerna, uppdelning av tal, arbete med likhetstecken, öppna utsagor och förståelse för de olika räknesätten via räknehändelser. Jämföra, uppskatta och mäta är ledord. Eleverna får fördjupade kunskaper om bland annat talen 0-10, addition, subtraktion, tid och längd. Från 1B möter eleverna uppgifter som tiotalen upp till 100 och talen 11-19, addition och subtraktion i talområdet 0-10, talområdet 10-20 utan tiotalsövergångar. Vidare finns det uppgifter som tar upp geometri, pengar, tid och längd.

Prima Matematik 1 Extrabok, kan användas även om grundböckerna i Prima Matematik inte används.

 Prima Matematik 1 Extrabok passar dig som:

  • Söker en extrabok med roliga och utmanande uppgifter som komplement till Prima Matematik 1
  • Vill att eleverna ska arbeta med uppgifter där mål och upplägg överens stämmer med grundboken
  • Söker en bok att ha som läxbok
  • Söker en fristående extrabok

Författare till Prima Matematik 1 Extrabok är Ywon Paulsén.

  • Artikelnr: 40688491
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2014
Prima matematik för F-3

Upptäck nya Prima!

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns nu digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Mer om serien