Prima Matematik 3 Elevwebb Individlicens 12 mån

Prima Matematik 3 Elevwebb Individlicens 12 mån

Av Åsa Brorsson
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Prima Matematik 3 Elevwebb är en komplettering till den tryckta boken. Elevwebbens struktur bygger på grundböckernas tio kapitel. Det står tydligt vilket mål som varje övning tränar.

Elevwebben innehåller uppgifter av olika karaktär såsom färdighetsträning, spelövningar samt andra självrättande interaktiva övningar som bland annat utvecklar matematiska begrepp. Elevresultaten från de självrättande interaktiva övningarna ser du i resultatvyn genom din lärarlicens.

I elevwebben finns elevfilmer som bygger på en kort didaktisk genomgång av ett moment och som avslutas med en uppgift som eleverna ska fundera kring.

Genom Prima Matematik 3 Lärarwebb kan du som lärare skapa individuella färdighetsträningsuppgifter till eleverna som du sedan delar ut till eleverna digitalt i elevwebben.

Prima Matematik 3 Elevwebb passar dig som:

  • vill komplettera elevboken med självrättande interaktiva övningar
  • vill stimulera till lärande genom spelövningar
  • vill ge eleverna ytterligare möjlighet att träna och befästa kunskaperna

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för F-3, målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11.

Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Hon är även en erfaren läromedelsförfattare.

  • Artikelnr: 40693136
Prima matematik för F-3

Upptäck nya Prima!

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns nu digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Mer om serien