Tänk och räkna 3A Läxbok

Tänk och räkna 3A Läxbok

Av Marianne Billström, , Lisbet Silwer Olsson
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet.

Till varje grundbok finns en läxbok som ger eleverna nyttig träning och fördjupar innehållet i grundböckerna

Tänk och räkna betonar:
• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central
• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet
• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt

Författare till Tänk och räkna Läxbok är Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson samt Marianne Billström.
  • Artikelnr: 40647856
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 2.9
  • Utgivningsår: 2006