Prima matematik 1, Elevwebb Individlicens 12 mån
Prova

Prima matematik 1, Elevwebb Individlicens 12 mån

Nyhet!
Av
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3, målinriktad med tydlig förankring i läroplanen. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i det tydliga lärarstödet finns Minilektioner kopplade till målen. 

Prima Matematik 1 Elevwebb är ett komplement till den tryckta boken. Elevwebben bygger på grundböckernas tio kapitel. Det står tydligt vilket mål som varje övning tränar.

I elevwebben finns självrättande interaktiva övningar och färdighetsträning, spelövningar och övningar som utvecklar matematiska begrepp. Elevresultaten från de självrättande interaktiva övningarna ser du i resultatvyn genom din lärarlicens.

I elevwebben finns elevfilmer som bygger på en kort didaktisk genomgång av ett moment och som avslutas med en uppgift som eleverna ska fundera kring.


Prima Matematik 1 Elevwebb i korthet:
• självrättande interaktiva övningar som kompletterar elevboken
• stimulerar till lärande genom spelövningar
• ger eleverna ytterligare möjlighet att träna och befästa kunskaperna

 

  • Artikelnr: 51102184
Prima matematik för F-3

Upptäck nya Prima!

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns nu digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Mer om serien