Prima matematik 2, Lärarwebb Individlicens 12 mån
Prova

Prima matematik 2, Lärarwebb Individlicens 12 mån

Nyhet!
Av
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här
Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3, målinriktad med tydlig förankring i läroplanen. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i det tydliga lärarstödet finns Minilektioner kopplade till målen. 

Prima matematik 2 Lärarwebb är lärarens komplement till grundböckerna Prima matematik 2A och 2B.

I Prima matematik lärarwebb finns Minilektioner, som är digitala genomgångar kopplade till målen. Minilektionerna kan du använda som uppstart av lektionen för att få igång samtal och få hjälp att upptäcka vilka strategier dina elever har. Du får stöd i din undervisning och säkerhetsställer kvaliteten på genomgångarna och dessutom sparar du tid!

I Prima matematik lärarwebb finns elevbokens sidor som du kan projicera upp och använda vid genomgångar. Till samtalsbilderna finns frågor och svar som du kan klicka fram en i taget. Här finns också begrepp, bedömning och matriser.

I lärarwebben kan du skapa individuella färdighetsträningsuppgifter till eleverna, som du kan skriva ut eller dela ut via länk. Här finns också didaktiska filmer där författaren, Åsa Brorsson, beskriver olika matematiska moment.

I verktygslådan finns rit- och skrivverktyg som du kan använda för att visualisera begrepp och samband, t ex tallinjer, bråk, geometriska figurer, klockan och pengar.

Prima matematik 2 lärarwebb i korthet:
• interaktiva genomgångar kopplade till målen, Minilektioner
• lyfter undervisningen genom att låta eleverna ta en mer aktiv roll
• färdighetsträning, begrepp, bedömning, matriser, diagnoser
• verktygslåda med rit- och skrivverktyg
• didaktiska filmer
  • Artikelnr: 51102245
Prima matematik för F-3

Upptäck nya Prima!

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns nu digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Mer om serien