Mattegruvan 1-3 Guldgruvan Kop pärm
Prova

Mattegruvan 1-3 Guldgruvan Kop pärm

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två nivåer, Ädelstenarna som är extraövningar på nivå tre, d.v.s. riktiga kluringar samt en lärarwebb.

I kopieringspärmarna finns extraövningar på två nivåer. Nivå 1 ger eleverna möjlighet att träna mer på samma nivå som i grundböckerna. Sidnumreringen följer grundböckerna – efter sidan 12 i grundboken kan eleverna fortsätta att arbeta med sidan 12 i kopieringspärmen. Andra delen av kopieringspärmen innehåller extraövningar på en något svårare nivå, nu kopplat till olika matematiska moment. Längst bak i pärmarna finns facit till samtliga sidor.

Mattegruvan passar dig som:

  • Vill ha ett lärverktyg som utgår från kursplanen för Lgr 11
  • Vill ge eleverna möjlighet att bygga upp de begrepp som är nödvändiga i matematiken
  • Vill ha ett lärverktyg med en tydlig progression för skolår 1-6
  • Vill ha ett material som betonar kommunikation, laboration, matematiska strategier och en säker taluppfattning 
  • Vill knyta an till verkligheten genom kapitlens tematiska uppbyggnad
  • Vill kunna arbeta digitalt med matematiken

Författare till Mattegruvan är Ylva Svensson och Gunilla Östergren. De har tidigare skrivit läromedel i både svenska och matematik och har mångårig lärarerfarenhet.

  • Artikelnr: 40649805
  • Sidor: 156
  • Upplaga: 1.10
  • Utgivningsår: 2008
Mattegruvan – basläromedel i matematik för 1–6

Mattegruvan – låg- och mellanstadiet

Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1–3 som följs av Mattegruvan 4–6. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2, Guldgruvan för skolår 3, Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6.

Mer om serien