Svenskbiten Alfabetsbok

Svenskbiten Alfabetsbok

Bok
Privatkund? Läs mer här

Svenskbiten är ett basläromedel i svenska som passar i förberedelseklass, sva, specialundervisning, särskola och även i klassundervisning åk 1-4. De fyra delarna Svenskbiten A1, Svenskbiten A2, Svenskbiten B1 och Svenskbiten B2 utgör grunden. Varje del består av läsebok, arbetsbok och lärarhandledning. Svenskbiten Alfabetsbok är i första hand tänkt att användas tillsammans med Svenskbiten A1, men den kan även användas som en separat alfabetsbok. Med Svenskbiten kan du känna dig trygg när du står inför elever med olika bakgrund och förutsättningar.

Alfabetsboken är i första hand tänkt att användas tillsammans med Svenskbiten A1, men den kan även användas separat. Barnen Erik och Maria presenterar de olika bokstäverna och utgör en trygg sammanhållande länk. Bokstavsordningen bestäms av de personer som finns med i Svenskbiten A1. Svenskbiten bygger på helordsmetoden och därför får familjemed-lemmarnas namn stor betydelse. Arbetet kring varje bokstav är uppbyggt på samma sätt för att underlätta ett självständigt arbete. Boken avslutas med olika alfabetsspel.

Svenskbiten passar dig som:

  • Vill ge dina elever en trygg och bra bas
  • Vill ha en långsam och tydlig progression
  • Vill ha ett material som bygger på helordsmetoden

Författare till Svenskbiten är Marianne Aspelin och Eivor Carlsson som båda har mångårig erfarenhet av invandrarelever.

  • Artikelnr: 40639110
  • Sidor: 96
  • Upplaga: 1.13
  • Utgivningsår: 2002