FORMA Språket Ettan Basbok, upplaga 2
Prova

FORMA Språket Ettan Basbok, upplaga 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Forma Språket är ett basläromedel i svenska för åk 1-3. I centrum står berättelsen om de fyra barnen Love, Mira, Ella och Samir. Varje kapitel inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll. Målen återkommer i kapitlet, där kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig.

Nya Forma Språket har ett utökat innehåll med fokus på läsning och läsförståelse.

Forma Språket Ettan

I Forma Språket Ettan finns allt samlat för åk 1 - varma och vardagsnära läsebokstexter för hela läsåret, bokstavssidor för hela alfabetet, samt genresidor där texttyperna berättelse, faktatext, saga och dikt finns samlade. De tydliga stödstrukturerna ger konkret hjälp i det individuella skrivandet. Elevernas språkutveckling dokumenteras i boken under läsåret. De olika delarna inleds med tydliga mål, och avslutas med en bedömningssida.

Sist i boken i denna andra upplaga hittar du ännu fler texter och övningar, som utmanar en del elever att arbeta vidare med sin läsning och läsförståelse.

I Forma Språket Ettan arbetar eleverna bland annat med:
• Lästräning
• Samtal om text/Läsförståelse
• Forma bokstäver
• Skriva ord och meningar
• Läsa och skriva berättelser
• Läsa och skriva faktatexter
• Läsa och skriva sagor
• Läsa och skriva dikter

Forma Språket i korthet:
• följer Lgr-11 och hjälper alla elever att nå kunskapskraven i åk 3
• ger dig hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper
• varma och engagerande texter som inspirerar eleverna att läsa, skriva och samtala

Författare till Forma Språket är Richard Hultén. Han arbetar heltid som lärare på Sjöängskolan i Älvsjö och har skrivit många populära läromedel.

  • Artikelnr: 40696922
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 2.6
  • Utgivningsår: 2018
Forma språket - läromedel i svenska för 1-3

Forma språket - serie i svenska för lågstadiet

Forma Språket är ett basläromedel i svenska för åk 1-3. I centrum står berättelsen om de fyra barnen Love, Mira, Ella och Samir. Varje kapitel inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll. Forma Språket följer Lgr-11 och hjälper alla elever att nå kunskapskraven i åk 3, ger dig hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper har varma och engagerande texter som inspirerar eleverna att läsa, skriva och samtala.

Mer om serien