Ord & Äventyr 2, Lärarhandledning
Prova

Ord & Äventyr 2, Lärarhandledning

Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Dags för ett nytt äventyr!
Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs-, och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

I Ord & Äventyr för årskurs 2 ingår:
• Läsebok i två nivåer
• Arbetsbok med språklära och varierade läs- och skrivuppgifter på olika nivåer.
• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

Ord & Äventyr 2, Lärarhandledning innehåller tydliga arbetsgångar och metodiska tips på hur du kan arbeta med den fortsatta språk-, läs- och skrivinlärningen, arbetsboken och läseboken. Här beskrivs också hur Ord & Äventyr är anpassat till skrivningarna i läroplanen och inspirerad av forskning och beprövad erfarenhet.

I lärarhandledningen får du råd och tips på hur övningar kan anpassas för elever i behov av stöd och i behov av utmaningar. Här finns också kopieringsunderlag med bland annat läsårsöversikt, arbetsblad för extra träning, sekvensbilder och stödstrukturer. I lärarhandledningen hittar du facit för arbetsbokens uppgifter.

För dig som vill arbeta med Kooperativt lärande finns förslag på 26 övningar, en till varje kapitel, kopplat till arbetsbokens övningar eller läsebokens text.

Ord & Äventyr i korthet:
• En gemensam äventyrlig varm berättelse i två nivåer som väcker lust till läsning
• Uppgifter på flera nivåer utifrån språk-, läs- och skrivinlärningen och berättelsen
• Lärarstöd med planeringar, digitala genomgångar och det du behöver för gemensamt och enskilt läsande och skrivande samt strukturerade samtal
• Stöd och inspiration kring hur du kan individanpassa och arbeta med kooperativt lärande
• Lättanvänd digital färdighetsträning för eleverna

Eva Malm är författare till Ord & Äventyr Lärarhandledning och Arbetsbok.
Eva har lång yrkeserfarenhet som lärare i årskurs F-3. Hon är utbildad och idag verksam som
speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling.

  • Artikelnr: 51103457
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.4
  • Utkommer: 2021-08-16
  • Utgivningsår: 2020