Ord & Äventyr 2, Lärarpaket inkl elevträning

Ord & Äventyr 2, Lärarpaket inkl elevträning

Paketerbjudande
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I Ord & Äventyr 2, lärarpaket ingår:
Lärarhandledning, 1 st
Digitalt lärarstöd, licens 12 mån, 3 st
Digital träning; elevlicens 12 mån, 35 st
Digital träning, lärarlicens 12 mån, 3 st

Ord & Äventyr 2, lärarhandledning innehåller arbetsgångar och metodiska tips på hur du kan arbeta med den fortsatta språk-, läs- och skrivinlärningen, arbetsboken och läseboken samt anpassa och utmana uppgifterna. Här finns kopieringsunderlag och övningar till dig som vill arbeta med Kooperativt lärande.

Ord & Äventyr 2, digitalt lärarstöd innehåller allt du behöver för att kunna ha gemensamma genomgångar, här kan du projicera och ha samtal kring läseböckernas alla nivåer, arbetsboken och lärarhandledningen. Här finns extra underlag till genomgångar med bilder, läsebokens sidor inlästa, kopieringsunderlag och 26 Kooperativa övningar.

Ord & Äventyr 2, digital träning, elevlicens är ett komplement till arbetsboken och läseböckerna och innehåller självrättande övningar med färdighetsträning samt spelövningar.

Ord & Äventyr 2, digital träning, lärarlicens har samma innehåll som elevversionen. Dessutom kan du följa dina elevers resultat på de självrättande övningarna.

Ord & Äventyr:
• En gemensam äventyrlig varm berättelse i två nivåer som väcker lust till läsning
• Uppgifter på flera nivåer utifrån språk-, läs- och skrivinlärningen och berättelsen
• Lärarstöd med planeringar, digitala genomgångar och det du behöver för gemensamt och enskilt läsande och skrivande samt strukturerade samtal
• Stöd och inspiration kring hur du kan individanpassa och arbeta med kooperativt lärande
• Lättanvänd digital färdighetsträning för eleverna

Författare till Ord & Äventyr 2 Hemligheten är Katarina Genar.
Katarina Genar är en populär barnboksförfattare som är känd för sina spännande böcker. Hon har i många år varit verksam som skollogoped. Som barnboksförfattare anlitas hon av skolor för att inspirera elever till läsning och skrivning.

Eva Malm är författare till Ord & Äventyr Lärarhandledning, Arbetsbok och digital elevträning. Eva har lång yrkeserfarenhet som lärare i årskurs F-3. Hon är utbildad och idag verksam som speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling.


  • Artikelnr: 51103990
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2020