Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter

Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter

Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Fånga förmågan, Läsa och förstå är ett läromedel som innehåller olika texter knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. Fånga förmågan, Läsa och förstå riktar sig till elever som har knäckt läskoden. Det är ett flexibelt material uppbyggt utifrån fem olika arbetsområden. Som lärare väljer du själv vilket arbetsområde och vilken text som du och dina elever ska arbeta med. 

Varje arbetsområde innehåller flera olika texter:
• berättande text 
• beskrivande text 
• förklarande text
• instruerande text 
• återberättande text 
• argumenterande text

Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter är en textsamling för arbetet med läs- och skrivstrategier. Läromedlet ger möjlighet att skapa en undervisning där eleverna inhämtar ämneskunskaper och får utveckla sitt språk. Texterna utgår från fem arbetsområden:
 
• Hösten 
• Samhället 
• Stenåldern 
• Familj och vänner 
• Rymden

Arbetet med texterna passar för gemensamt arbete, därefter i par eller individuellt. Texterna kan användas som modelltexter för hur respektive texttyp är uppbyggd. Fånga förmågan ger dig som lärare möjlighet att undervisa språkutvecklande och ämnesövergripande.

Fånga förmågan, Läsa och förstå passar dig som:
• Vill ha samlade texter utifrån olika arbetsområden med berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, återberättande och argumenterande texter att arbeta med kring läs- och skrivstrategier. 


• Vill arbeta strukturerat med läsförståelse utifrån olika slags texter. Vill ha övningar kopplade till de olika texterna som eleven kan arbeta med.


• Vill ha texter och uppgifter som knyter an till olika arbetsområden hämtade från innehållet i kursplanen i svenska, NO och SO.


• Vill ha friheten att välja det arbetsområde som passar just din undervisning.

  • Artikelnr: 51105802
  • Sidor: 96
  • Upplaga: 1.1
  • Utkommer: 2021-11-15
  • Utgivningsår: 2021