Lux Min språkutveckling Orange
Prova

Lux Min språkutveckling Orange

Bok
Privatkund? Läs mer här

Lux är en serie arbetsböcker för F-2 som finns i fyra olika svårighetsgrader; Lux Gul, Lux Blå, Lux Grön och Lux Orange. Lux arbetsböcker, som utgår från lärarböckerna Språkutveckling Teori och praktik i förskola och förskoleklass och Språkutveckling teori och praktik i åk 1-3, syftar till att tidigt medvetendegöra eleverna om sitt lärande och har en tydlig koppling till Lgr 11.

I Lux Orange har vi delat upp lärandet i olika kapitel där vi fokuserar på språklig medvetenhet, begrepp och ordförråd, skriftspråket, läsförståelse och arbetsminnet. Boken innehåller övningar där eleverna arbetar med ljud, ord, meningar och rim. Det finns även övningar som är förberedande inför elevernas läs- och skrivinlärning. Varje kapitel inleds med en målsida där eleverna får veta varför de ska lära sig ett visst arbetsområde. Kapitlena avslutas med en utvärdering där eleverna reflekterar över sitt lärande.

Lägg grunden till en god språkutveckling!

  • Artikelnr: 40689511
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2015