Säkra språket 1
Prova

Säkra språket 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Säkra språket 1

Säkra språket är en serie arbetsböcker i sex delar för åk 1-6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterade för för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogna med olika genrer. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget.. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos  –  Kan du? –  där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

I Säkra språket 1 är temat biblioteket. Ett sätt att stimulera läs- och skrivintresset är att göra eleverna till vana biblioteksbesökare, låta dem ta del av barnlitteratur av olika slag och låta dem bekanta sig med olika författare och illustratörer.

I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Andra uppgifter handlar om att rimma, skriva alfabetet och alfabetisk ordning, sammansatta ord och synonymer, bygga upp texter och lära sig använda stor bokstav, punkt och frågetecken.


Säkra språket passar dig som

  • vill arbeta tematiskt med språket
  • vill ha ett material som tränar eleverna i att läsa och skriva med sikte mot kunskapskraven i svenska
  • vill ha kontinuerliga diagnoser där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

Författare till Säkra språket 1 är Solveig Lidén som är lärare och bibliotekarie. Hon har skrivit flera läromedel i svenska för grundskolans tidigare år.

 

 

 

 

  • Artikelnr: 40685766
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2014