Hitta svaret F - Läsförståelse

Hitta svaret F - Läsförståelse

Nyhet!
Av
Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Hitta svaret är en läsförståelseserie i svenska för F–3. Varje bok innehåller texter med tillhörande frågor. Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna utvecklas.

I Hitta svaret tränar eleverna sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att finna direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par. Hitta svaret är läromedlet som ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå genom att välja lämplig bok. Förslagsvis finns ett antal böcker i varje nivå i klassrummet. 

Hitta svaret F – Läsförståelse riktar sig till elever som läser långa texter. Varje uppslag innehåller en bild som stödjer läsandet. De berättande texterna är 5 sidor, sedan följer frågor på texten. De beskrivande texterna är 4 sidor. Efter de beskrivande texterna följer 10–15 stödord knutna till texten. Med utgångspunkt i stödorden kan eleverna träna på att skriva en egen beskrivande text. Texterna ger eleverna möjlighet att träna inför de nationella proven. 

Det finns tre frågetyper. Frågor där svaret hittas direkt i texten, frågor där ledtrådar leder fram till svaret samt frågor där eleven behöver ta hjälp av texten tillsammans med sina egna erfarenheter. Eleverna väljer mellan fyra färdiga svarsalternativ. 
 
Hitta svaret F – Läsförståelse tränar eleverna att läsa längre berättande texter om Alba och Aron samt längre beskrivande texter. 

Eleverna skriver inte svaren i boken, ett svarformulär finns för utskrift på Gleerups.se 

I boken F möter eleverna:
• Berättande och beskrivande texter som består av 4–5 sidor text i följd 
• Varierade frågetyper med fyra svarsalternativ
• Berättande text om Alba och Aron och deras fritidsaktiviteter 
• Beskrivande texter om sport, fotboll, hästar och däggdjur
• 10–15 stödord till varje beskrivande text, som underlag till att skriva egna faktatexter 

  • Artikelnr: 51102610
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1.1
  • Utkommer: 2021-08-16
  • Utgivningsår: 2021
Hitta svaret - läsförståelse för F-3

Hitta svaret - läsförståelse i olika nivåer

I Hitta svaret tränar eleverna både sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att hitta direkt i texten, mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. Böckernas tydliga struktur gör dem lämpliga för självständigt arbete eller arbete i par. Läsförståelseserien ger varje elev möjlighet att arbeta med läsförståelse utifrån sin egen nivå.

Mer om serien