Happy Year 3 Lärarwebb Individlicens 12 mån
Prova

Happy Year 3 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

OBS! För att kunna beställa webben måste ni ange er e-postadress vid beställning.

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C-nivåer.

Happy Year 3 lärarwebb är lärarens komplement till de tryckta böckerna Happy Year 3 Textbook och Workbook. Lärarwebben innehåller flera olika delar som kan vara till hjälp i din undervisning:

  • Beskrivning av texternas nivåer och de olika typer av elevövningar som finns i materialet
  • Måldokument och förslag på hur du kan arbeta med dem tillsammans med dina elever samt deltest som används som avstämning för ett se vilka moment som behöver tränas mer,
  • Texter och Listening Activity inlästa som ljufiler, samt facit till Workbook
  • Enkla lektionstips och tips på extraövningar
  • Lekar, sånger och rim

Du som lärare behöver en lärarlicens för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever som använder Happyn Year 3 elevwebb.

Happy i korthet:

  • ett läromedel som följer Lgr11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
  • ett individanpassat material som ger varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
  • engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
  • innehåller målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför


 

  • Artikelnr: 40688422
Happy – basläromedel i engelska för F-6

Happy – sätter varje elev i centrum

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy har en tydlig, målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Det är lätt för dig som lärare att individanpassa, och att motivera varje elev i sitt lärande.

Mer om serien