Fokus NO 1-3, digital, lärarlic 12 mån

Fokus NO 1-3, digital, lärarlic 12 mån

Nyhet!
Av
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Läromedlet är under uppbyggnad och kommer att ligga klart till höstterminsstarten 2023.

Fokus NO 1–3 är ett digitalt läromedel för årkurs 1–3. Här finns allt samlat för din undervisning i NO. Du behöver bara en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll. I Fokus NO 1–3 hittar du:

•    tydliga genomgångar
•    arbetshäften att skriva ut till eleverna 
•    lärarstöd.

Innehållet i Fokus NO 1–3 är uppdelat i arbetsområden och följer det centrala innehållet i Lgr22. Varje arbetsområde är uppdelat i Genomgångar och Lärarstöd. De 10 arbetsområdena är:

•    Naturen på hösten
•    Naturen på vintern
•    Naturen på våren
•    Naturen på sommaren
•    Året runt i naturen
•    Material och återvinning
•    Solsystemet
•    Vatten
•    Kropp, hälsa och sinnen
•    Kraft och rörelse

Genomgångar
Fånga elevernas intresse och arbeta tillsammans i Fokus NO 1–3 genomgångar. Här finns mycket innehåll som du kan projicera och arbeta kring: inspirerande texter, bilder, bildspel, filmer och begrepp.

Ett arbetsområde innehåller även gemensamma övningar, samtalsfrågor och kooperativa övningar för att få igång aktivitet och diskussion i klassrummet.

Lärarstöd
I Fokus NO 1–3 lärarstöd finns handledning till varje arbetsområde, en tydlig arbetsgång och förslag på hur du kan arbeta. Här finns också extra fakta till dig som lärare, länkar och tips på webbsidor som knyter an till innehållet, ytterligare tips på filmer att se i samband med genomgångarna, kooperativa övningar och förslag på praktiska övningar.

Arbetshäften till eleverna
I lärarstödet finns även arbetshäften som du kan skriva ut med uppgifter kopplade till det aktuella innehållet. Du kan projicera alla arbetsblad för att ha genomgångar kring dem.

 • Artikelnr: 51108209
Om serien
Fokus SO och NO – digitala läromedel för 1–3

Fokus – efterlängtad nyhet i SO och NO!

Med lärartjänsten Fokus NO och Fokus SO får du allt samlat för dina lektioner: tydliga genomgångar, arbetsuppgifter och lärarstöd. Allt du behöver är en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll.

Vad är Fokus NO och SO? Häng med på kort rundtur!

I de här korta filmerna (<3 min) får du rundturer i Fokus NO och SO 1-3. Du får se olika delar av innehållet och får tips kring hur du kan undervisa med Fokus.

 

Inspiration och förförståelse med bildspel, film och samtal

Fånga elevernas intresse i gemensamma genomgångar med bilder, texter, filmer och begrepp.

Arbeta med samtalsfrågor och gemensamma övningar och få igång aktivitet och diskussion i klassrummet!

 

Arbetshäften med uppgifter

I lärarstödet finns arbetshäften som du kan skriva ut med uppgifter kopplade till varje arbetsområde.

Du kan också projicera alla arbetsblad för att ha genomgångar kring dem.

Lärarstöd och kooperativa övningar

Till varje arbetsområde finns gemensamma uppgifter och kooperativa övningar att arbeta tillsammans med i klassen.

I lärarstödet finns även handledning till varje arbetsområde, en tydlig arbetsgång och förslag på hur du kan arbeta. Här hittar du också länkar och tips på webbsidor som knyter an till innehållet.

Så kan du arbeta med Fokus 

 • Starta ett nytt arbetsområde med gemensam genomgång utifrån texter, bilder och filmer.
 • Ta hjälp av lärarstödet där du får tips kring hur du kan jobba.
 • Arbeta med kooperativa övningar som finns kopplade till respektive område.
 • Låt eleverna arbeta enskilt eller tillsammans med uppgifter som knyter an till arbetsområdet.

Allt du behöver är en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll

 • Genomgångar med bilder, filmer och övningar 
   
 • Många arbetsblad med uppgifter.
   
 • Lärarstöd kring varje arbetsområde

Bra övningar med tydliga bilder, bra samtalsfrågor och arbetsblad som passar till innehållet.

Katarina Nilman, lärare i åk 2, Västerstrandskolan, Karlstad