Fokus NO 1-3, lärarlic 12 mån

Fokus NO 1-3, lärarlic 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Fokus NO 1–3 är en digital lärartjänst för årkurs 1–3. Här finns allt samlat för din undervisning i NO. Du behöver bara en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll. I Fokus NO 1–3 hittar du:

•    tydliga genomgångar
•    arbetshäften att skriva ut till eleverna 
•    lärarstöd.

Innehållet i Fokus NO 1–3 är uppdelat i arbetsområden och följer det centrala innehållet i Lgr22. Varje arbetsområde är uppdelat i Genomgångar och Lärarstöd. De 10 arbetsområdena är:

•    Naturen på hösten
•    Naturen på vintern
•    Naturen på våren
•    Naturen på sommaren
•    Året runt i naturen
•    Material och återvinning
•    Solsystemet
•    Vatten
•    Kropp, hälsa och sinnen
•    Kraft och rörelse

Genomgångar och kooperativa övningar
Fånga elevernas intresse och arbeta tillsammans i Fokus NO 1–3 genomgångar. Här finns mycket innehåll som du kan projicera och arbeta kring: inspirerande texter, bilder, bildspel, filmer och begrepp.

Ett arbetsområde innehåller även gemensamma övningar, samtalsfrågor och kooperativa övningar för att få igång aktivitet och diskussion i klassrummet.

Lärarstöd
I Fokus NO 1–3 lärarstöd finns handledning till varje arbetsområde, en tydlig arbetsgång och förslag på hur du kan arbeta. Här finns också extra fakta till dig som lärare, länkar och tips på webbsidor som knyter an till innehållet, ytterligare tips på filmer att se i samband med genomgångarna, kooperativa övningar och förslag på praktiska övningar.

Arbetshäften till eleverna
I lärarstödet finns även arbetshäften med uppgifter kopplade till de olika arbetsområdena. Du skriver ut arbetshäftena och eleverna får arbeta med uppgifterna och skriva svaren för hand. Du kan även projicera alla arbetsblad för att ha genomgångar kring dem.

 • Artikelnr: 51108209
Om serien
Fokus – SO och NO för 1–3

Fokus – efterlängtad nyhet i SO och NO!

Med Fokus NO och Fokus SO får du allt samlat för dina lektioner: tydliga genomgångar, uppgifter till varje arbetsområde, och lärarstöd. I häftena med uppgifter får eleverna arbeta självständigt och skriva för hand. Allt du behöver för att få tillgång till allt innehåll är en lärarlicens!

Vad är Fokus NO och SO? Häng med på rundtur i läromedlen!

I den här inspelade webbträffen får du se mer av allt innehåll i Fokus, och du får tips kring hur du kan arbeta med Fokus i din undervisning.

I den här korta filmen (<3 min) får du en rundtur i Fokus SO . 

I den här korta filmen (<3 min) får du en rundtur i Fokus NO . 

Vad innehåller arbetsområdena i Fokus?

Här kan du se vad alla arbetsområden i Fokus SO och NO innehåller>>

 

Inspiration och förförståelse med bildspel, film och samtal

Fånga elevernas intresse i gemensamma genomgångar med bilder, texter, filmer och begrepp.

Arbeta med samtalsfrågor och gemensamma övningar och få igång aktivitet och diskussion i klassrummet!

 

Arbetshäften med uppgifter

I lärarstödet finns arbetshäften med många uppgifter till varje arbetsområde. Du skriver ut arbetshäftena till eleverna och de skriver svar på uppgifterna för hand. 

Du kan också projicera alla arbetsblad för att ha genomgångar kring dem.

Lärarstöd och kooperativa övningar

Till varje arbetsområde finns gemensamma uppgifter och kooperativa övningar att arbeta tillsammans med i klassen.

I lärarstödet finns även handledning till varje arbetsområde, en tydlig arbetsgång och förslag på hur du kan arbeta. Här hittar du också länkar och tips på webbsidor som knyter an till innehållet.

Så kan du arbeta med Fokus 

 • Starta ett nytt arbetsområde med gemensam genomgång utifrån texter, bilder och filmer.
 • Arbeta med kooperativa övningar som finns kopplade till respektive område.
 • Skriv ut arbetshäften med uppgifter och låt eleverna arbeta enskilt eller tillsammans och skriva svaren för hand. 
 • Ta hjälp av lärarstödet där du får tips kring hur du kan jobba.

Allt du behöver är en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll

 • Genomgångar med bilder, filmer och övningar 
   
 • Många arbetsblad med uppgifter att skriva ut till eleverna
   
 • Lärarstöd kring varje arbetsområde

Bra övningar med tydliga bilder, bra samtalsfrågor och arbetsblad som passar till innehållet.

Katarina Nilman, lärare i åk 2, Västerstrandskolan, Karlstad