Prima Matematik 2 Extrabok 2:a uppl
Prova

Prima Matematik 2 Extrabok 2:a uppl

Nyhet!
Av
Bok
Privatkund? Läs mer här

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3 som är målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.

I Prima Matematik 2 Extrabok möter eleverna uppgifter från Grundbok 2A inom talområdet 0 till 100. Även här lyfts den viktiga förståelsen för tal, positionssystemet och likhetstecknets betydelse. Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 till 20, bråk, klockan och tidsdifferenser är andra moment från grundböckerna som återkommer här. Från Grundbok 2B känner eleverna igen uppgifter med skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion i talområdet 0 till 100, huvudräkning och algoritmer. Vidare möter eleven uppgifter inom massa, längd, multiplikation, division och talområdet 0 till 1000.

Prima Matematik 2 Extrabok kan även användas fristående.

Prima Matematik 2 Extrabok passar dig som:

  • Söker en extrabok med roliga och utmanande uppgifter som komplement till Prima Matematik 2
  • Vill att eleverna ska arbeta med uppgifter där mål och upplägg överensstämmer med grundboken
  • Söker en bok att ha som läxbok eller som fristående extrabok

Författare till Prima Matematik 2 Extrabok är Ywon Paulsén.

  • Artikelnr: 40688514
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2014
Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.

Mer om serien