Prima Matematik 3 Extrabok 2:a uppl
Prova

Prima Matematik 3 Extrabok 2:a uppl

Nyhet!
Av
Bok
Privatkund? Läs mer här

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3 som är målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar att utveckla olika matematiska förmågor.

I Prima Matematik 3 Extrabok arbetar eleverna med uppgifter som påminner om uppgifter från grundböckerna – att dela upp och storleksordna tal, multiplikation, division, överslagsräkning, addition och subtraktion med uppställning, matematiska likheter, omkrets och area, statistik, sannolikhet, skala och proportionalitet samt positionssystemet, huvudräkningsstrategier, bråk, uppskattning och mätning.

Prima Matematik 3 Extrabok, kan användas även om grundböckerna i Prima Matematik inte används.

Prima Matematik 3 Extrabok passar dig som:

  • Söker en extrabok med roliga och utmanande uppgifter som komplement till Prima Matematik 3
  • Vill att eleverna ska arbeta med uppgifter där mål och upplägg överensstämmer med grundboken
  • Söker en bok att ha som läxbok
  • Söker en fristående extrabok

Författare till Prima Matematik 3 Extrabok är Ywon Paulsén.

  • Artikelnr: 40688521
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2014
Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.

Mer om serien