Happy Texts and Listening Activity CD Year 6

Happy Texts and Listening Activity CD Year 6

Av Gleerups
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna tydligt ser vilka moment de kommer att träna på.


Happy Texts and Listening Activity Year 6

Alla texter i Textbook och hörförståelseövningar i Workbook finns inlästa av engelska barn, ungdomar och vuxna. Ljudfilerna finns kostnadsfritt i Happy Year 6 webb och nås via länk från gleerups.se under produkten Happy Year 6 Textbook och Happy Year 6 Workbook. (CD finns kvar för kompletteringsköp så länge lagret räcker.)

Happy är:
• ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
• ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
• engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
• målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

  • Artikelnr: 40677211
  • Sidor: 2
  • Upplaga: 1.7
  • Utgivningsår: 2012
Happy – basläromedel i engelska för F-6

Happy – sätter varje elev i centrum

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy har en tydlig, målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Det är lätt för dig som lärare att individanpassa, och att motivera varje elev i sitt lärande.

Mer om serien