Gleerups matematik 4-6, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Gleerups matematik 4-6, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Gleerups matematik 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima formula.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Mål och begrepp i början av varje avsnitt ger förförståelse för innehållet. Konkreta aktiviteter varvas med teoretiska uppgifter och problemlösning. Eleverna får även möjliget att bygga upp kunskaper i programmering genom att skriva textkommandon med visuellt språk för att kunna lösa olika uppdrag.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Bildspel med diskussionsfrågor ger eleverna förförståelse för varje avsnitt och läraren uppfattning om vad eleverna kan. Filmade teorigenomgångar ger extra förståelse för innehållet.

Tester och övningar
Till varje avsnitt finns självrättande måluppgifter med tillhörande självskattning. Uppföljning finns i form av självrättande färdighetsträning. Det finns även provuppgifter, utformade som nationella provuppgifter. Förmågor och betygspoäng synliggörs. Dessutom finns ett elevanpassat bedömningsstöd. Eleverna kan testa provformen och bedömningen redan från åk 4. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
Gleerups matematik innehåller ett fylligt lärarmaterial med diskussionsunderlag, extra övningar, förmågeuppgifter och koppling till forskning. Här finns också en övningsgenerator.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.