Entré A elevbok
Prova

Entré A elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Entré  A elevbok är en kombinerad textbok och arbetsbok som innehåller texter i skolans alla genrer. Boken är uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre. Varje kapitel inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språkliga drag och Förmågor. Kapitlet avslutas sedan med en utvärderingssida kopplad till målen. Entré A elevbok används tillsammans med Entré A lärarwebb som är den digitala handledningen där även bildspel till elevboken, utskrivningsbara pdf:er med extraövningar och digitala repetitionsuppgifter finns.

Entré A passar dig som

  • vill ha ett material för nyanlända i samklang med Lgr 11 och senaste forskning
  • vill ha ett material som innehåller texter i skolans alla genrer
  • vill ha ett material som bygger upp elevernas ämnesspråk och förmågor i de olika ämnena
  • vill ha ett material uppbyggt efter cirkelmodellen och där läsförståelsestrategier ingår.

Entré A är ett läromedel för nyanlända och består av elevbok A och B och lärarwebb A och B. Texter och uppgifter i A-delen utgår från kursplanerna  för åk 4-6 och i B-delen från kursplanerna för åk 7-9. 

Författare till Entré är Ylva Svensson som skrivit flera läromedel och har mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Artikelnr: 40692283
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2016
Entré – för det flerspråkiga klassrummet åk 1–9

Entré – svenska som andraspråk för hela grundskolan

Entré är en serie läromedel i svenska som andraspråk som passar utmärkt i det flerspråkiga klassrummet och för nyanlända elever. Entré Start riktar sig till elever i årskurs 1–3. Entré A utgår från kursplanerna för årskurs 4–6 och Entré B från kursplanerna för årskurs 7–9.

Mer om serien