Gleerups samhällskunskap 4-6, digital, lärarlic, 12 mån
Prova

Gleerups samhällskunskap 4-6, digital, lärarlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups samhällskunskap 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups samhällskunskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Faktatexter varvas med diskussionsfrågor, filmlänkar och interaktiva uppgifter. Avsnitten inleds med tydliga mål och viktiga ord och begrepp och avslutas med en ordlista och sammanfattning.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Här finns bildmaterial, länkar till filmer, bildspel och ljudklipp som ger inlevelse och djupare förståelse av olika händelser och begrepp. Till varje avsnitt finns sammanfattande genomgångsfilmer som kan användas både som ingång och som repetition.

Tester och övningar
Eleverna tränar ordkunskap och begrepp med hjälp av återkommande, självrättande övningar. Diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till, ger fler perspektiv och en djupare förståelse. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
Här finns ett fylligt lärarmaterial med lektionstips, förslag på diskussionsfrågor, tips på hur du kan arbeta interaktivt, uppgifter, prov samt en mall för pedagogisk planering och bedömning.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Läsguide
I Gleerups samhällskunskap finns en inbyggd läsguide i form av både text, bild och film. Läsguiden stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Gleerups samhällskunskap täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet. Som lärare har du stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.


 

Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – för varierad & rolig undervisning

Utkik är en läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6 som hjälper till att göra undervisningen rolig och inspirerande. Nu kommer Utkik SO-ämnen i ny version, anpassad till Lgr22, med nytt innehåll men en gemensam struktur.

Mer om serien