Sparks Year 6 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Sparks Year 6 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Sparks är en läromedelsserie i engelska för årskurs 4-9 utformat utifrån kursplanen. Här finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Dina elever får träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig något annat samtidigt som de lär sig kommunicera på engelska.

Sparks lärarwebb är ett omfattande lärarmaterial med lektionsplaneringar, bedömningsunderlag, förslag till länkar, extramaterial, prov, ljudfiler till texter och hörförståelse. Här finns även Basic training, som är filmer, presentationer och nedkortade varianter av bastexterna. Till varje bastext finns en mindre test och efter en hel unit finns det större prov som testar förmågorna lyssna, läsa, skriva och tala.

Lärarwebben innehåller också allt material som finns i elevwebben.
 
Sparks lärarwebb i korthet:
• Lektionsplaneringar, interaktiva presentationer, extramaterial, facit och bedömningsunderlag
• Förslag på hur man samtalar om och tränar olika språkliga strategier
• Allt material som finns i elevwebben, dvs alla ljudfiler, extraövningar samt Basic Training

Författarna till Sparks 4-6 är Katarina Svenning och Jeremy Taylor.
Katarina Svenning är legitimerad lärare i engelska, tyska och historia. Katarina älskar böcker och slukar all sorts litteratur men mest illustrerade romaner och serier.
Jeremy Taylor är från Bristol i England men bor nu i Tjeckien. Han är författare till både läromedel och böcker med roliga historier. Jeremy föreläser och har utbildningar för engelsklärare runt om i Europa. Han tycker om att fotografera och jonglera.

  • Artikelnr: 51104041
Om serien
Sparks – engelska för 4-6

Enkelt att individanpassa med Sparks!

I Sparks 4–6 finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på flera olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Med Sparks får dina elever träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”!

Fokus på kommunikation
Många och varierade övningstyper
Lätt att individanpassa

 

Beställ provexemplar!

Här kan du beställa provexemplar av Sparks åk 4!

Hur kan du undervisa med Sparks?

Nivåanpassa med Sparks

Här får du tips och inspiration kring hur du kan arbeta med Sparks och nivåanpassa undervisningen. Författaren Jeremy Taylor medverkar.

Uppgiftsbaserat lärande

Författaren Katarina Svenning ger här exempel och tips på hur du kan arbeta med Sparks och med uppgiftsbaserat lärande.

Sparks Workbooks 
– många och varierade övningar 

I Sparks Workbooks finns övningar på två nivåer, till bastexterna och till de mer utmanande texterna. Till varje avsnitt finns det flera hörövningar med olika engelska dialekter. Det finns talövningar kopplade till varje text och ofta även en övning som innebär dramatiseringar. 

I slutet av varje kapitel finns "Choose Your Sparks",  där eleverna kan välja extraövningar och fördjupningar på två olika nivåer.

 

Sparks Textbooks
– många texttyper i olika nivåer

I Sparks Textbooks finns sex delar med olika teman för varje årskurs. Det finns många texttyper och ljudfilerna är inspelade på flera olika engelska dialekter. Texterna har ett angeläget och autentiskt innehåll så att eleverna lär sig något annat samtidigt som de stimuleras att kommunicera på engelska. 

Det finns tre bastexter och tre svårare. Bastexterna finns även i en enklare variant på elevwebben . De elever som har goda färdigheter arbetar vidare med mer avancerade texter.

 

Lärar- och elevwebb

Sparks lärarwebb är ett omfattande lärarmaterial med lektionsplaneringar, bedömningsunderlag, förslag till länkar, extramaterial, prov, ljudfiler till texter och hörförståelse. Här finns även de förenklade varianterna av part-1-texterna, Basic training. Till varje bastext finns en mindre test och till varje avsnitt finns ett större prov som testar förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva. 

I Sparks elevwebb finns ljudfiler till texter och hörövningar, självrättande ordövningar och grammatikövningar. I elevwebben finns också Basic Training, som är en förenklad variant av
bastexterna.