Prima Formula 4 Elevwebb Individlicens 12 mån

Prima Formula 4 Elevwebb Individlicens 12 mån

Av Bo Sjöström, Jacob Sjöström
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

  Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning.

  Prima Formula 4 elevwebb är ett komplement till den tryckta boken. Här finns självrättande måluppgifter, extrauppgifter, interaktiva övningar, diagnoser, självskattning och hjälp med bedömning till provuppgifterna. Redan från åk 4 får eleverna inblick i hur de kommer att bedömas på nationella prov.

  Här kan eleverna också se matematikfilmer kopplade till innehållet i boken. Använd dem som genomgång eller repetition.
  I Verktygslådan finns inbyggda rit- och skrivverktyg som kan användas för att visualisera begrepp och samband, t ex tallinjer, bråk, geometriska figurer, klockan och pengar. 

  Prima Formula i korthet:
  • eleverna får arbeta med begreppsförståelse och utveckla förmågor, upptäcka mönster, bygga strategier och föra matematiska samtal
  • innehåller teorifilmer och självrättande digital färdighetsträning
  • ger dig stöd i formativ bedömning, träning inför nationella prov, dokumentation och betygssättning

 • Artikelnr: 40693167
Prima Formula – basläromedel i matematik för 4–6

Prima Formula – matematik för mellanstadiet

Prima Formula är ett basläromdel i matematik för årskurserna 4–6. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning.

Mer om serien