Gleerups historia 4-6, digital, lärarlicens 12 mån
Prova

Gleerups historia 4-6, digital, lärarlicens 12 mån

Nyhet!
Av
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups historia 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel som är nyskrivet och anpassat för att följa Lgr22.

Med Gleerups historia 4–6 får du och dina elever: 
•    Elevanpassade texter, på två nivåer
•    Stöd för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
•    Uppgifter på många olika nivåer

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Gleerups historia 4–6 utgår från svensk/nordisk historia från år 800–1921. Den nya versionen har en ny struktur: 

•    Vad är historia? (här introduceras ämnet och det beskrivs även hur man kan jobba med källkritik och historiebruk)
•    Vikingatiden
•    Medeltiden
•    Vasatiden
•    Stormaktstiden
•    Sjuttonhundratalet (Frihetstiden och den gustavianska tiden)
•    Artonhundratalet (fram till 1921)

Varje avsnitt innehåller hållplatser där eleverna får möjlighet att repetera och befästa sina kunskaper. I större uppgifter, aktiviteter, får eleverna använda sina faktakunskaper för ratt träna mot målen. I varje avsnitt finns också källor och historiebruk från respektive epok, och många fördjupningstexter.

Interaktivt och multimodalt
I Gleerups historia finns större interaktiva illustrationer och tidsaxlar. Det finns även ett rikt utbud av Begreppafilmer på ett flertal språk.

Tester och övningar
I slutet av varje artikel finns självrättande innehållsfrågor. På hållplatserna finns frågor med mallsvar för instudering. I Aktiviteterna använder eleverna sin förvärvade faktakunskap och tränar mot målen. Till varje avsnitt finns ett färdigt prov med facit. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Eleverna kan välja mellan grundtext och lättläst. Dessutom finns texten tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp presenteras tydligt. Guide på modersmål finns på arabiska och persiska.

Lärarmaterial 
Lärarmaterialet innehåller framförallt svar och kommentarer på de olika övningarna i elevdelen. Dessutom finns det lektionstips och underlag för bedömning. Bedömningsuppgifterna är bland annat i form av provförslag. Här finns också fördjupningstexter för dig som lärare. 
 

  • Artikelnr: 51105895
Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO utifrån Lgr22

Utkik är en läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6 som hjälper till att göra undervisningen rolig och inspirerande. Nu finns Utkik SO- och NO-ämnen i ny version, anpassad till Lgr22, med nytt innehåll men en gemensam struktur.

Mer om serien