Gleerups svenska som andraspråk 4-6, digital, elevlic 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Gleerups svenska som andraspråk 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel som är framtaget utifrån det centrala innehållet i den reviderade kursplanen för ämnet. Läromedlet ger eleverna möjligheter att kommunicera, bearbeta, träna, repetera och utveckla språket - varierat och flexibelt, i olika sammanhang och utifrån deras förförståelse och erfarenheter. 

Innehåll och struktur
Läromedlet består av tio avsnitt per årskurs. Varje avsnitt tar avstamp i centrala begrepp i kursplanen och följer en återkommande struktur som skapar igenkänning. Texter och interaktiva övningar varvas med grammatiska moment, läsrelaterade aktiviteter, informationssökning och skrivuppgifter. Till varje årskurs finns ett “träna mer” avsnitt som har fokus på ren färdighetsträning av språkets form och struktur.

Interaktivt och multimodalt
Läromedlet innehåller också lyssningsövningar, interaktiva illustrationer och ljudfiler som tränar eleverna i att förstå talat språk och uppfatta språkljud och uttal.

Lärarstöd
Lärarstödet uppmuntrar dig som lärare att låta eleverna använda alla sina språkliga resurser för att samtala och ta sig an texter och övningar. I lärarstödet finns lektionstips, samtalsfrågor, viktiga ord, begrepp och uttryck att uppmärksamma - och förslag på hur du kan arbeta med läsrelaterade aktiviteter och andra aktiviteter för att stärka elevernas andraspråksinlärning.

Stöd för studieteknik
Läromedlet har stöd för smart studieteknik. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar och markeringar samlas i personliga översikter. All text går att få uppläst av talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar och bildstöd.

Flexibelt planeringsverktyg
Som lärare kan du enkelt skapa planeringar direkt i läromedlet genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor.

Gleerups svenska som andraspråk 4-6:
• ger eleverna möjlighet att kommunicera, bearbeta, träna, repetera och utveckla språket i olika sammanhang. 
• har en tydlig struktur och ett kursplanenära innehåll
• innehåller “träna mera”avsnitt (med fokus på färdighetsträning av språket) till varje årskurs 
• har ett lärarstöd som innehåller konkreta tips och idéer till undervisningen av materialet

  • Artikelnr : 51104416