Prima Svenska 6 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Prima Svenska 6 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Av Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prima Svenska 6 Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Prima Svenska 6 Basbok. Lärarwebben ger dig det stöd du behöver i form av lektionsplaneringar, förslag på filmer från UR, lathundar, kopieringsunderlag för utskrift, och förslag på hur du kan undervisa i svenska. Författarna presenterar kunskapssynen och innehållet i Prima Svenska och Anne-Marie Körling har skrivit ett inspirerande förord. Du kan göra dina egna planeringar utifrån innehållet i Prima Svenska 6 Lärarwebb och dessutom lägga till eget innehåll.

Prima Svenska passar dig som:

  • vill arbeta med språket i meningsfulla sammanhang
  • söker ett basläromedel med digitala komponenter
  • vill ha omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar
  • vill ha hjälp med bedömning

Prima Svenska är en läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Prima Svenska innehåller en välfylld basbok, en loggbok och en lärarwebb som ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Loggboken ger nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation. Med hjälp av lärarwebben kan du lägga upp en plan för din undervisning och hitta inspiration och idéer till lektionsplanering. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

Prima Svenska finns också som interaktiv bok, en helt digital lösning.

Författarna Ulf Eskilsson och Mirja Johannesson har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare.

  • Artikelnr: 40692825
Prima svenska för F-6

Prima svenska – gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet. Arbetssättet i Prima svenska är tematiskt och inspirerar barnen att jobba kreativt med språket. Lärarmaterialet är fyllt med material till varje tema i boken.

Mer om serien