Svenska tillsammans, bok 1+2 ,25 ex +Elevwebb 25 lic+Lärarw

Svenska tillsammans, bok 1+2 ,25 ex +Elevwebb 25 lic+Lärarw

Nyhet!
Av
Paket
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I paketet ingår:
- Svenska tillsammans 4, bok 1, Läsa, Skriva, Samtala,25 ex
- Svenska tillsammans 4, bok 2, Texttyper & Språklära, 25 ex
- Svenska tillsammans 4, elevwebb, 25 licenser 12 mån
- Svenska tillsammans 4, lärarwebb, 1 licens 12 mån

  • Artikelnr: 51110424
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2023
Om serien
Svenska tillsammans – för årskurs 4-6

Svenska tillsammans – gemensam språkutveckling!

Svenska tillsammans är ett nytt basläromedel i svenska för årskurs 4-6 där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum. Genom att läsa och samtala om engagerande texter, och skriva i olika genrer, utvecklar eleverna sitt språk och sina tankar och känslor!

Svenska tillsammans, årskurs 4–6

  • tränar läs-och ordförståelse på ett varierat sätt och utvecklar förmågan att samtala och skriva
  • engagerande texter uppmuntrar eleverna  att tänka och känna kring innehållet
  • eleverna får arbeta med de olika texttyperna utifrån gemensam och individuell läsning och skrivning
  • Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter gör det enkelt att differentiera undervisningen.

Förboka provexemplar!

Här kan du förboka ditt provexemplar av Svenska tillsammans, bok 1 för årskurs 4, som kommer i mitten av juni.

Läsa, Skriva, Samtala, Texttyper & Språklära

Varje årskurs av Svenska tillsammans består av två böcker: Bok 1: Läsa, Skriva, Samtala, och Bok 2: Texttyper & Språklära. Bok 1 har fokus på att eleverna läser, skriver och samtalar om innehållet i olika typer av texter. Bok 2 fokuserar på texttyperna i kursplanen och språklära.

Dessutom finns en lärarwebb som stöttar lärarens undervisning och en elevwebb med självrättande uppgifter som bygger vidare på uppgifterna i böckerna.

Bläddra i smakprov av Svenska tillsammans 4, Bok 1 Läsa, Skriva, Samtal

Lätt att differentiera

I Svenska tillsammans får eleverna läsa och samtala om engagerande texter, skriva i olika genrer och träna läs- och ordförståelse på ett varierat sätt.

Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter, som är kopplade till texterna,  gör det enkelt att differentiera undervisningen och låta eleverna arbeta på olika nivåer. Uppgifterna fokuserar på läsning, läsförståelse, ordkunskap och att eleverna på olika sätt samtalar och skriver om innehållet.