Svenska tillsammans bok 1 - Läsa, Skriva, Samtala årskurs 4

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Svenska tillsammans är ett nytt basläromedel i svenska för årskurs 4-6 där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum. Genom att läsa och samtala om engagerande texter - och skriva i olika genrer - utvecklar eleverna såväl sitt språk som sina tankar och känslor. 
I Svenska tillsammans tränar också eleverna sin läs- och ordförståelse på ett varierat sätt. Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter gör det enkelt att differentiera undervisningen och låta eleverna arbeta på olika nivåer.
 

Varje årskurs består av två böcker, Svenska tillsammans bok 1 - Läsa, Skriva, Samtala årskurs 4, och Svenska tillsammans bok 2 - Texttyper & Språklära. Bok 1 har fokus på att eleverna läser, skriver och samtalar om innehållet i olika texter (dikter, noveller, fabel och artikel). Bok 2 fokuserar på texttyperna i läroplanen och språklära. Dessutom finns en lärarwebb som stöttar lärarens undervisning och en elevwebb med självrättande uppgifter som bygger vidare på uppgifterna i böckerna.
 

Svenska tillsammans bok 1 - Läsa, Skriva, Samtala årskurs 4, består av åtta kapitel och betonar vikten av att läsa och samtala om innehållet i olika texter - tillsammans och enskilt. Alla kapitel innehåller en text som utgör grunden för alla uppgifter, muntliga som skriftliga. 
Varje kapitel har en bas-del, en gå vidare-del samt en utmanings-del. Texten i varje kapitel finns alltid i bas-delen. Uppgifterna som är kopplade till textens innehåll fokuserar på läsning, läsförståelse, ordkunskap samt att eleverna på olika sätt samtalar och skriver om innehållet.
 

I Svenska tillsammans:
•    tränar eleverna läs-och ordförståelse på ett varierat sätt och utvecklar sin förmåga att samtala och skriva.  
•    läser eleverna engagerande texter som uppmuntrar dem att tänka och känna kring innehållet
•    får eleverna arbeta med de olika texttyperna utifrån gemensam och individuell läsning och skrivning
•    finns Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter som gör det enkelt att differentiera undervisningen.

  • Artikelnr: 51109695
  • Sidor: 180
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2023
Om serien
Svenska tillsammans – för årskurs 4-6

Svenska tillsammans – gemensam språkutveckling!

Svenska tillsammans är ett nytt basläromedel i svenska för årskurs 4-6 där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum. Genom att läsa och samtala om engagerande texter, och skriva i olika genrer, utvecklar eleverna sitt språk, sina tankar och känslor!

Svenska tillsammans, årskurs 4–6

  • tränar läs-och ordförståelse på ett varierat sätt och utvecklar förmågan att samtala och skriva
  • engagerande texter uppmuntrar eleverna  att tänka och känna kring innehållet
  • eleverna får arbeta med de olika texttyperna utifrån gemensam och individuell läsning och skrivning
  • Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter gör det enkelt att differentiera undervisningen.

Beställ provexemplar!

Här kan du beställa provexemplar av Svenska tillsammans för årskurs 4:
Bok 1: Läsa, skriva, samtala, och bok 2: Texttyper och språklära.

Läsa, Skriva, Samtala, Texttyper & Språklära

Varje årskurs av Svenska tillsammans består av två böcker: Bok 1: Läsa, Skriva, Samtala, och Bok 2: Texttyper & Språklära. Bok 1 har fokus på att eleverna läser, skriver och samtalar om innehållet i olika typer av texter. Bok 2 fokuserar på texttyperna i kursplanen och språklära.

Dessutom finns en lärarwebb som stöttar lärarens undervisning och en elevwebb med självrättande uppgifter som bygger vidare på uppgifterna i böckerna.

Bläddra i smakprov av Svenska tillsammans 4, Bok 1 Läsa, Skriva, Samtala

Lätt att differentiera

I Svenska tillsammans får eleverna läsa och samtala om engagerande texter, skriva i olika genrer och träna läs- och ordförståelse på ett varierat sätt.

Bas- Gå vidare- och Utmaningsuppgifter, som är kopplade till texterna,  gör det enkelt att differentiera undervisningen och låta eleverna arbeta på olika nivåer. Uppgifterna fokuserar på läsning, läsförståelse, ordkunskap och att eleverna på olika sätt samtalar och skriver om innehållet.