Maskot Grammatikhäfte | Gleerups

Maskot Grammatikhäfte

Av Jan-Tore Gebart
Bok
130 kr
exklusive moms

Maskot Grammatikhäfte

Maskot är ett läromedel i svenska för år 4-6. Maskot är till för dig som vill ha tydlig struktur och progression i svenskarbetet. Eleverna får hjälp att sätta upp mål, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Andra ledord för serien är variation och integration. Variationen innebär bland annat att vi har utgått från olika arbetssätt i de olika delarna av paketet. Många lärare integrerar svenska med andra ämnen. I Maskot visar vi hur man kan göra detta inom ramen för svenskämnets mål. 

Maskot passar för dig som:
• vill ha möjlighet till stor variation i svenskundervisningen
• som vill arbeta temabaserat
• vill ha ett material där eleverna själva kan planera och utvärdera sitt arbete

Att man kan lära sig grammatik på olika sätt är grundtanken med Maskot Grammatik. Alla sinnen kan användas för att upptäcka mönster i språket. Eleverna får då inte bara arbeta med regler och att känna igen ordklasser och satsdelar. Många övningar uppmanar dem att rita, dramatisera, skriva berättelser, fantisera och dra egna slutsatser. Dessutom medföljer Maskotkort till de olika grammatiska spel som finns bland övningarna.
Maskot Grammatik kan användas från år 4 till år 6 med valfri starttid. Samtliga ordklasser ingår, men betoningen ligger främst på substantiv, adjektiv och verb.

Författare till Maskot är Ann Boglind och Lena Alvåker. Grammatikdelarna är skrivna av Jan-Thore Gebart.

  • Artikelnr: 40634498
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2001

Produkter i serien