Maskot Texter & tema 1+2 Lärarhandl | Gleerups

Maskot Texter & tema 1+2 Lärarhandl

Av Lena Alvåker, Ann Boglind
Bok
609 kr
exklusive moms

Maskot Texter & tema 1+2 Lärarhandl

Maskot är ett läromedel i svenska för år 4-6. Maskot är till för dig som vill ha tydlig struktur och progression i svenskarbetet. Eleverna får hjälp att sätta upp mål, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Andra ledord för serien är variation och integration. Variationen innebär bland annat att vi har utgått från olika arbetssätt i de olika delarna av paketet. Många lärare integrerar svenska med andra ämnen. I Maskot visar vi hur man kan göra detta inom ramen för svenskämnets mål. 

Maskot passar för dig som:
• vill ha möjlighet till stor variation i svenskundervisningen
• som vill arbeta temabaserat
• vill ha ett material där eleverna själva kan planera och utvärdera sitt arbete

Lärarhandledningarna till Maskot Aktiviteter 1-3 ger både stöd och stimulans för läraren. Här finns många tips och idéer kopplade till böckernas avsnitt, samt ytterligare övningar i form av kopieringsunderlag. Praktiska råd och erfarenheter från klassrummet hjälper dig att planera undervisningen och sparar tid.

För lärarens egen fortbildning ingår forskningsrön och bakgrundtankar till nyare metoder och pedagogik t.ex. loggböcker, läsutveckling och läsförståelse, responsarbete, ord och bild och portföljer.

I lärarhandledningen till Maskot Aktiviteter 1 presenteras mycket grundläggande metodik, till t.ex. skrivprocessarbetet, varför stora delar av denna bok kan sägas vara relevant för hela paketet.

Författare till Maskot är Ann Boglind och Lena Alvåker. Grammatikdelarna är skrivna av Jan-Thore Gebart.

  • Artikelnr: 40637963
  • Sidor: 122
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2003

Produkter i serien