Bumerang Ottos dagbok Läsebok | Gleerups

Bumerang Ottos dagbok Läsebok

Bok
176 kr
exklusive moms

Många barn börjar med skrivandet. Andra börjar med läsandet. Oavsett hur de börjar behöver de hela språket. Först då kan de utvecklas till goda läsare och skribenter. I Bumerang finns läseböcker för den gemensamma läsningen och ett bibliotek av småböcker för personliga läsutflykter. Här finns unika arbetsböcker för att få igång skrivklådan. Bumerang bjuder på helhet i lärandet och hela språket är med.

Bumerang passar dig som:
• Vill arbeta med det pedagogiska förhållningssättet The whole language, som innebär att kunskaps- och språkutveckling går hand i hand och att språket utvecklas när det används i naturliga sammanhang
• Vill ha ett material med både gemensamma och individuella ingångar till läsandet
• Vill ha ett material där eleverna lär sig strategier för att våga, vilja och kunna uttrycka sig i skrift

Bumerangs läseböcker
En läsebok ökar samhörigheten i klassen. Alla barn kan läsa samma berättelse och texterna kan diskuteras gemensamt. Dessa diskussioner ger dig som lärare möjlighet att relatera till barnens egna erfarenheter och upplevelser. Den gemensamma läsningen skapar ett sammanhang som gör det möjligt för barnen att läsa de skrivna orden.

Ottos dagbok
Ottos dagbok är rolig och spännande att läsa för barnen. I läseboken berättar Otto i dagboksform om sitt första skolår. Det är texter fyllda med glädje, sorg och spänning. Texterna bygger på vardagsnära händelser i skola och samhälle och barnen möter många situationer och personer som de kan identifiera sig med. En smart flik i boken gör att texten kan läsas på två nivåer.

Författare till Ottos dagbok är Richard Hultén. Han arbetar heltid som lärare på Sjöängskolan i Älvsjö och har skrivit många populära läromedel.

  • Artikelnr: 40640925
  • Sidor: 80
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2003

Produkter i serien