Ord med tanke på barn Facit | Gleerups

Ord med tanke på barn Facit

Bok
129 kr
exklusive moms

Ord med tanke på barn Facit

Facit till Ord med tanke på barn

Ord med tanke på barn är ett läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot barn och fritid. Häftet behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom olika yrken inom området. Med varierande uppgifter av stegrande svårighetsgrader stimuleras eleverna att jobba vidare och de känner att de lär sig något som de har direkt nytta av i sitt kommande yrkesliv eller som privatpersoner i mötet med dessa yrkesmänniskor. Materialet möjliggör invdiviualisering i undervisningen och kan även fungera som hjälp vid högre studier inom området.

  • Artikelnr: 40642677
  • Sidor: 12
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2003

Produkter i serien