Bumerang Skrivskola | Gleerups

Bumerang Skrivskola

Av Cindy Morrison
Bok
114 kr
exklusive moms
I arbetsböckerna i Bumerang får barnen utveckla sitt skrivande utifrån egna förutsättningar. Från de första spretiga bokstäverna ända till de bearbetade texterna som uttrycker åsikter och känslor. Att det är meningsfullt att skriva är självklart redan från början. Och lusten att skriva mer kommer automatiskt. Utveckla skrivandet i skolår 2 I Skrivskola tar det självständiga skrivandet fart. Här får barnen arbeta vidare med ord, meningar och berättelser. De får också skriva faktatexter, dikter, listor och tankekartor utifrån ett processorienterat arbetssätt. Tydliga övningar med mycket hjälp att komma igång ger stöd åt alla. De öppna uppgifterna gör att barnen fyller sina egna arbetsböcker med det personliga skrivandet.
  • Artikelnr: 40644015
  • Sidor: 80
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2004

Produkter i serien