Läskatten Solo | Gleerups

Läskatten Solo

Bok
69 kr
exklusive moms

I Läskatten Solo kan dina elever träna upp sin förmåga att skapa förförståelse inför läsning av en text. Boken innehåller många övningar där eleverna tolkar och kopplar bilders budskap till ord och enkla meningar. De får samtidigt bra lästräning och bygger ut sitt ordförråd. Solo innehåller också övningar där eleverna kan koppla det de läser till egna erfarenheter. När dina elever kan läsa och förstå enkla instruktioner är de redo för Solo.

  • Förförståelse
  • Läsa och reflektera

Författre till Läskatten arbetsböcker är Gunilla Dahre.

  • Artikelnr: 40648129
  • Sidor: 32
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2006