Läskatten Simba | Gleerups

Läskatten Simba

Bok
73 kr
exklusive moms
Simba innehåller många övningar som tränar dina elevers förmåga att tolka budskapet i en text, att läsa mellan raderna. Dessutom får de träna på att läsa och följa längre instruktioner samt att koppla det lästa till sina egna erfarenheter och kunskaper. När dina elever kan läsa och förstå kortare texter är det dags att börja med Simba. Läsa mellan raderna Läsa och reflektera
  • Artikelnr: 40648143
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2008