Tänk och räkna 4a Övn hft, 10-pack | Gleerups

Tänk och räkna 4a Övn hft, 10-pack

Bok
142 kr
exklusive moms

Tänk och räkna 4a Övn hft, 10-pack

Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet.

Övningshäftet tar bland annat upp rumsuppfattning samt repetition/mer träning på uppgifter liknande de i grundboken. Övningshäftet kan även köpas separat.

Tänk och räkna betonar:
• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central
• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet
• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt

Författare till Tänk och räkna är Lisen Häggblom och Ann Karlberg. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Ann Karlberg är grundskolelärare och arbetar som lärare i matematikdidaktik vid lärarhögskolan i Stockholm.
  • Artikelnr: 40648303
  • Sidor: 24
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2008

Produkter i serien