Tänk och räkna 4 Utvärdering | Gleerups

Tänk och räkna 4 Utvärdering

Av Lisen Häggblom, Karlberg
Bok
38 kr
exklusive moms

Tänk och räkna 4 Utvärdering

Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet.

Efter avslutade grundsidor i varje kapitel utvärderas elevernas framsteg i ett separat Utvärderingshäfte. Uppföljning med metodiska förslag finns i lärarhandledningen. Utvärderingshäftet är också ett värdefullt dokument vid utvecklingssamtal.

Tänk och räkna betonar:
• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central
• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet
• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt

Författare till Tänk och räkna är Lisen Häggblom och Ann Karlberg. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Ann Karlberg är grundskolelärare och arbetar som lärare i matematikdidaktik vid lärarhögskolan i Stockholm.
  • Artikelnr: 40648334
  • Sidor: 36
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2007

Produkter i serien