Meta Dator och kommunikat tekn Faktabok | Gleerups

Meta Dator och kommunikat tekn Faktabok

Bok
489 kr
exklusive moms

Meta Dator- och kommunikationsteknik är ett läromedel som behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik och är avsett för detta gymnasieämne med ett speciellt fokus på kursen datorteknik 1a. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar förutom persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra också flera andra teknikområden. Bland annat mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Meta Dator- och kommunikationsteknik i korthet:
• består av faktabok, instuderingsuppgifter, digitalt läromedel och lärarwebb
• behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik
• skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper

  • Artikelnr: 40650962
  • Sidor: 244
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010

Produkter i serien