Träna avkodning Kop pärm | Gleerups

Träna avkodning Kop pärm

Bok
1 250 kr
exklusive moms

Träna avkodning Kop pärm

Träna avkodning är en kopieringspärm som in bjuder till olika sätt att arbeta med ordens uppbyggnad. Träningen bygger på ett system med ordens delar i olika färg; flerstaviga ord med stavelser i olika färg och sam man satta ord med varje del i av vi kan de färg. Att lära sig känna igen stavelser och ordens ursprungliga delar tränars och under lättars av kodningen. Materialet omfattar totalt ca 3 000 ord. Utförliga lärarblad finns till varje del av materialet.
  • Artikelnr: 40651099
  • Sidor: 298
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2008