Grammar Check Kop pärm 7-9 + facit | Gleerups

Grammar Check Kop pärm 7-9 + facit

Bok
995 kr
exklusive moms

Översättningsmeningarna i Grammar Check är uppbyggda med en progression som visar språket i ett sammanhang och samtidigt tvingar eleven att använda sin grammatiska kunskap. Konstruktionen av varje blad och sättet att rätta meningarna ger en unik, tydlig bild av elevens kunskap och ger dig möjlighet att direkt peka på starka och svaga sidor i elevens språkutveckling.

Pärmen innehåller kopieringsunderlag på nio nivåer. Varje nivå består av sex övningsunderlag som tränar de olika grammatiska momenten i meningar. I pärmen finns också tre extranivåer, Basic, Medium och Advanced, med översättningsmeningar av varierande svårighetsgrad. Pärmen avslutas med några kopieringsunderlag med viktiga ord och vanliga misstag samt facit. Kopieringsunderlagen kan användas som övningar, som diagnoser i IUP eller som bedömningsgrundande prov.

  • Artikelnr: 40651181
  • Sidor: 100
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2007