Klassen som Gud glömde | Gleerups

Klassen som Gud glömde

Bok
195 kr
exklusive moms
Klassen som Gud glömde bjuder på teorier och övningar som hjälper dig att bygga upp ett bra klassrumsklimat tillsammans med dina elever. Både teorierna och övningarna är förankrade i forskning och presenteras på ett enkelt, konkret och livfullt sätt. Skolor med många och stora problem, runt om i världen, har framgångsrikt lyckats vända negativa trender och skapa positiva attityder och framtidshopp med hjälp av det synsätt som boken bygger på.
  • Artikelnr: 40652256
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2007