Tänk och räkna 5a inkl. övn.häfte | Gleerups

Tänk och räkna 5a inkl. övn.häfte

Bok
114 kr
exklusive moms

Tänk och räkna 5a inkl. övn.häfte

Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet.

I Tänk och räkna 5a inleds varje kapitel med en gemensam introduktion där kapitlets mål finns tydligt angivna. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter från Klöversidorna. Längst bak i boken finns fler träningsuppgifter som även kan användas som läxor. Till varje grundbok medföljer även ett övningshäfte.

Boken tar bland annat upp platsvärde, diagram, addition och subtraktion inom talområdet 0-1 000 000 med tankeled och uppställning, multiplikation med tankeled och uppställning, multiplikation med flersiffriga faktorer, division, addition och subtraktion med decimaltal, längd och massa, enhetsbyten, problemlösningar och formövningar.

Tänk och räkna betonar:
• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central
• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet
• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt

Författare till Tänk och räkna är Lisen Häggblom och Ann Karlberg. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Ann Karlberg är grundskolelärare och arbetar som lärare i matematikdidaktik vid lärarhögskolan i Stockholm.
  • Artikelnr: 40652492
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2008

Produkter i serien