Naturpedagogik | Gleerups

Naturpedagogik

Av Germund Sellgren
Bok
395 kr
exklusive moms

Naturpedagogik

Naturen är alltings början. Vi kommer från den, vi lever av den och vi är fullständigt beroende av den. Men hur ska vi som arbetar med barn och ungdomar öppna dörren ut till naturens mångfald? Naturpedagogik visar en väg. I mer än 400 förslag på övningar får läsaren exempel på experiment, undersökningar och ekologiska lekar, som är lätta att genomföra utan stora förberedelser eller avancerad utrustning.
Boken vänder sig till skolpersonal, ledare inom friluftsorganisationer, studerande på lärarhögskolor och motsvarande, kort sagt alla som har intresse av pedagogiska metoder i ämnesövergripande sammanhang utomhus. Författaren har lång erfarenhet som pedagog och ledare för en naturskola.
  • Artikelnr: 40653093
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2006