Lighthouse 5 Textbook | Gleerups

Lighthouse 5 Textbook

Bok
108 kr
exklusive moms

Lighthouse 5 Textbook

Lighthouse är ett elevnära material som ger dig goda möjligheter till en omväxlande och rolig undervisning. Texterna är varma och lustfyllda med mycket humor. Lighthouse är ett material som går långsamt fram och som hela tiden befäster inlärningen genom variationsrika övningar i vilka eleverna får träna upp en betryggande säkerhet. Genom böckerna i år 4-6 följer vi samma personer i skola, hem, fritid och semester både hemma i Canterbury och i andra engelsktalande länder.
                               

Lighthouse passar dig som vill ha:
• ett material med en genomgående röd tråd
• språklig träning i små steg
• lagom textmängd kompletterad med detaljrika illustrationer som ger stöd åt texterna

Lighthouse 5 (för skolår 4) får lära känna huvudpersonerna som sedan följs genom år 5 och 6. Lighthouse 5 kan användas dels som start på nybörjarundervisning, dels som fortsättning på tidigare delar i serien. Texterna i dialogform med vardagligt språk ger möjlighet till dramatisering av texterna. Repetition av alfabetet, talen 1-20 och färger. I varje unit presenterar ett fonetiskt tecken, alla vokaler och diftonger.

Moment:

  • presens av to be och to have
  • bestämd-obestämd artikel
  • possesiva pron
  • genetiv s
  • uppmaningar

Författare till Lighthouse är Mary Bowen som också skriver engelska material för engelska förlag med utgivning i stora delar av världen. För den grammatiska strukturen och övningarna ståt Kurt Söderlund,  upphovsman till flera engelskmaterial.

  • Artikelnr: 40656261
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2004

Produkter i serien