Lift off Sånger 3 år 6 CD | Gleerups

Lift off Sånger 3 år 6 CD

Av Mary Bowen, Kurt Söderlund
Bok
304 kr
exklusive moms

Lift off Sånger 3 år 6 CD

Lift off är ett huvudläromedel i engelska som nått stor framgång. Framgången ligger i att det fungerar väl i undervisningen och elevernas goda resultat. Texterna och övningarna illustreras med inspirerande och detaljrika färgteckningar samt med specialtagna fotografier.
I Lift Off får vi möta syskonparet Mandy och Tom, deras föräldrar, vänner och husdjur. Vi får lära känna dem i välbekanta situationer.

Lift Off Sånger 1-3
Till varje skolår finns en sång-cd/kassett med populära och lättsjungna sånger. Till varje sång finns också ackompanjemang spel för klassens egen sång. De flesta sångerna är gamla välkända "traditionals". Sångtexterna finns i slutet av respektive Textbook och i Teacher’s Guide finns såväl texter som noter.

Lift Off passar dig som vill ha:
• ett läromedel med modernt språk och elevnära miljöer
• en tydlig arbetsgång och systematisk träning
• ett material med färgstarka och inspirerande illustrationer och specialtagna fotografier

Författare till Lift Off är Mary Bowen som också skriver engelska material för engelska förlag med utgivning i stora delar av världen. För den grammatiska strukturen och övningarna ståt Kurt Söderlund, upphovsman till flera engelskmaterial.

  • Artikelnr: 40657619
  • Sidor: 1
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2004

Produkter i serien