Sag mal 3 Lärarpärm inkl CD (audio) | Gleerups

Sag mal 3 Lärarpärm inkl CD (audio)

Av Åsa Alsparr; Dagmar Pirntke
Bok
1 041 kr
exklusive moms

Sag mal 3 Lärarpärm inkl CD (audio)

Sag mal... 1-4 är ett läromedel för årskurs 6-9.

Dagens elever kräver omväxling i språkundervisningen samtidigt som de vill känna sig trygga i en fast struktur. I Sag mal. övas varje moment på flera sätt, t.ex. i dialogövningar, lucktexter, rollspel och andra kommunikativa spel samt genom att eleverna skriver kortare uppsatser.

Omväxlande språkträning går hand i hand med engagerande texter och intressant realia.

Sag mal...-serien ger en trygg struktur med stor möjlighet till variation.

Till varje årskurs finns en Textbuch, en Arbeitsbuch, en Lärarpärm och cd-audio.

Sag mal... passar dig som...

  • villl ha en omväxlande språkträning i en fast struktur
  • vill knyta an till ungdomars verklighet i tysktalande länder
  • vill ha en tydlig grammatisk progression

Lärarpärmen innehåller förutom en utförlig handledning om hur du kan lägga upp dina lektioner, även kompletterande övningar och spel. Du får också tips på övningar som är lämpliga att samla i elevernas personliga mappar (portfolio).

Facit till uppgifterna i övningsböckerna samt diagnoser, båda i form av kopieringsunderlag, med tillhörande cd-skivor ingår.

  • Artikelnr: 40659569
  • Sidor: 148
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2008

Produkter i serien