Sag mal 4 Arbeitsbuch | Gleerups

Sag mal 4 Arbeitsbuch

Av Åsa Alsparr; Dagmar Pirntke
Bok
107 kr
exklusive moms

Sag mal 4 Arbeitsbuch

Sag mal... 1-4 är ett läromedel för årskurs 6-9.

Dagens elever kräver omväxling i språkundervisningen samtidigt som de vill känna sig trygga i en fast struktur. I Sag mal.... övas varje moment på flera sätt, t.ex. i dialogövningar, lucktexter, rollspel och andra kommunikativa spel samt genom att eleverna skriver kortare uppsatser.

Omväxlande språkträning går hand i hand med engagerande texter och intressant realia.

Sag mal...-serien ger en trygg struktur med stor möjlighet till variation.

Till varje årskurs finns en Textbuch, en Arbeitsbuch, en Lärarpärm och cd-audio.

Sag mal... passar dig som...

  • villl ha en omväxlande språkträning i en fast struktur
  • vill knyta an till ungdomars verklighet i tysktalande länder
  • vill ha en tydlig grammatisk progression
  • Artikelnr: 40659583
  • Sidor: 188
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2002

Produkter i serien